Rozpoczęcie roku szkolnego i przedszkolnego 1 września 2021 r.

SZKOŁA

Godzina 8.30
Grupa 0b ( zerówka szkolna) – spotkanie wychowawcy z dziećmi i rodzicami  w sali na parterze szkoły (dawna biblioteka szkolna).


Godzina 9.00
–  Klasy I – III – uczniowie nie uczestniczą w apelu, udają się do sal na spotkanie z wychowawcami.  Podczas spotkania może  być obecny jeden rodzic lub opiekun dziecka;
– Klasy  IV – VIII – uroczysty  apel  w sali gimnastycznej; uczniowie przybywający do szkoły bezpośrednio przed apelem udają się do sali gimnastycznej bramką od strony kuchni.

    Z dzieckiem do budynku szkoły może wejść jeden rodzic lub opiekun. Dorośli mają obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką  oraz dezynfekcji dłoni.PRZEDSZKOLE  PRZY TORACH:

– godzina 8.15 – grupa 0a (zerówka) – rozpoczęcie roku przedszkolnego: spotkanie rodziców i dzieci z dyrektorem szkoły i wychowawcą i nauczycielkami;

– godzina 8.40  grupa Maluszki – rozpoczęcie roku przedszkolnego,   wychowawca grupy zaprasza na zajęcia adaptacyjne ( rodzice zostają z dziećmi).

  Z dzieckiem  do przedszkola  może wejść jeden rodzic lub opiekun. Dorośli mają obowiązek zasłaniania ust i nosa  oraz dezynfekcji dłoni.