„Insta.Ling”

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do pracy na innowacyjnej platformie do nauki słówek z języka angielskiego i niemieckiego, dzięki której uczniowie systematycznie uczą się w domu nowych słówek i utrwalają słownictwo, a nauczyciele kontrolują systematyczność pracy uczniów i śledzą ich postępy. Praca na platformie pomaga uczniom osiągać coraz lepsze wyniki w nauce języków obcych oraz sprawniej opanować materiał leksykalny – zwłaszcza przed nadchodzącymi egzaminami. Zachęcamy do wytrwałej nauki przy pomocy platformy insta.ling i osiągania coraz lepszego poziomu znajomości języków obcych 🙂

Barbara Kępczyńska – nauczycielka j. niemieckiego
Sławomir Ciurkowski – nauczyciel j. angielskiego

Szczegóły dotyczące pracy z programem, aktualności oraz inne informacje znajdziecie pod adresem: https://instaling.pl/