XXX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu 19.04.2024 r. w Suszu odbyły się XXX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Wydarzenie zgromadziło liczne zespoły z różnych szkół, instytucji medycznych oraz ochotniczych struktur ratowniczych z całego regionu.

Mistrzostwa miały na celu nie tylko propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, ale również sprawdzenie umiejętności praktycznych uczestników w sytuacjach ratowania życia. Zawody składały się z serii zadań praktycznych oraz testów teoretycznych, które obejmowały szeroki zakres sytuacji, w których może być potrzebna pomoc pierwszej pomocy – od udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych po reanimację ratującą życie.

W trakcie zawodów uczestnicy mieli okazję wykazać się szybkim reagowaniem, umiejętnością współpracy w zespole oraz skutecznym stosowaniem procedur udzielania pierwszej pomocy. Nasz zespół, w składzie: Mikołaj Karski (kapitan), Wiktoria Radomska, Lena Pączkowska, Lena Waśniewska oraz Paweł Dominiczak,  miał do pokonania serię realistycznych scenariuszy, które wymagały szybkiego myślenia i działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych sytuacji kryzysowych.

Wyniki zawodów nie tylko odzwierciedlały wiedzę i umiejętności poszczególnych drużyn, ale także stanowiły doskonałą okazję do nauki i doskonalenia się w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wydarzenie przyczyniło się do podniesienia świadomości społecznej na temat znaczenia posiadania umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej oraz zachęciło młodych ludzi do nauki i regularnego szkolenia w tej dziedzinie.