Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty rozpocznie sięw czwartek w godz. 12.00-14.00 i w kolejnych dniach roboczych w godz. 9.00-14.00. Zaświadczenia mogą być odebrane osobiście przez zdających lub ich rodzicóww sekretariacie szkoły. Justyna Klimaszewska wicedyrektor szkoły