Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Twórców Literatury Dziecięcej
w Ząbrowie

ul. Szkolna 19
14 – 241 Ząbrowo

Telefon: 89 648 11 22
e-mail: sekretariat@szkolazabrowo.pl

Dyrektor szkoły: mgr Joanna Marciniak
Wicedyrektor: mgr Justyna Klimaszewska
Pedagog szkolny: mgr Elżbieta Kastrau
Kierownik świetlicy: mgr Małgorzata Brzezińska