Dzień Czystego Powietrza

28 listopada 2023 roku nasi szkolni ambasadorowie „powietrza bez śmieci” w składzie: Mikołaj Karski, Paweł Dominiczak, Cezary Grzywna, Igor Grzegrzółka, Aleksandra Tęgowska oraz Wiktor Delegacz przeprowadzili zajęcia edukacyjne przeznaczone dla klas I-VIII. Celem spotkania było wyjaśnienie, czym jest zjawisko smogu, jak powstaje, jakie ma konsekwencje dla zdrowia organizmów i środowiska oraz wskazanie skutecznych sposobów walki z tym negatywnym zjawiskiem atmosferycznym. Zajęcia odbyły się w formie warsztatów, co z pewnością uatrakcyjniło spotkanie i pozwoliło wyzwolić wśród obserwujących ciekawość poznawczą i lepiej zrozumieć problem szkodliwego wpływu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu. Dzięki wykorzystaniu do doświadczeń suchego lodu, prowadzący nie tylko lepiej zobrazowali zjawisko smogu, ale była  to także okazja do poznania właściwości suchego lodu  oraz  zjawiska sublimacji.