Sprzątanie Świata

Wzorem lat ubiegłych również i w bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej . Niezmiernie cieszy nas fakt, że nasi uczniowie są pełni troski o Matkę Ziemię, czego odzwierciedleniem jest ich ogromne zaangażowanie w sprzątanie otaczającej nas przyrody.