Wygrajmy ze smogiem

W poniedziałek 19 grudnia 2022 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia edukacyjne „Wygrajmy ze smogiem” dla uczniów klas IV-VIII. Na początku spotkania Nikola i Aniela zaprosiły do obejrzenia krótkiego filmu pt. „Tak chcę żyć” będącego apelem dzieci skierowanym do Czytaj więcej …

Ogólnogminny  konkursu dla dzieci i młodzieży o Laur Wójta Gminy Iława

Głównym celem konkursu było podniesienie kompetencji językowych oraz rozwijanie uzdolnień literackich wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych Gminy Iława oraz kształtowanie postaw społecznych (empatia, szacunek do słabszych; kształtowanie postaw wyrażających szacunek do ludzi niezależnie od religii, statusu materialnego, Czytaj więcej …

#SzkołaPamięta

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem podsumowującym akcję. Znajdą go Państwo na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ponad-11-placowek-wzielo-udzial-w-akcji-mein-szkolapamieta-dziekujemy.

Dzień Czystego Powietrza

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Edukacyjna Sieć Antysmogowa”, którego nadrzędnym celem są działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz podniesienie świadomości na temat negatywnego wpływu  zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka. Na budynku szkoły zainstalowany został  miernik podający aktualną Czytaj więcej …