Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości

charset=InvalidCharsetId

W czwartek, 13 kwietnia w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie odbyła się uroczystość nadania Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”. 

W gali finałowej 12. edycji konkursu, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wzięli udział samorządowcy z całej Polski; zaproszono prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i starostów. 


Certyfikaty i statuetki, przyznane za osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem, wręczyli prof. dr hab. Dariusz Rott, przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej oraz Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Galę poprowadził prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk.


Gminę Iława na gali reprezentowali Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz z zastępcą Andrzejem Brachem, Skarbnik Gminy Iława Marlena Baranowicz-Rak oraz Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Robert Jankowski. Podczas uroczystości Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński odebrał w imieniu samorządu certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2023” oraz Wyróżnienie Nadzwyczajne – Medal Edukacyjny „Samorządowy Lider Przyszłości” stanowiące potwierdzenie, iż nagrodzona nim jednostka terytorialna należy do grona najbardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. Ponadto gmina została uhonorowana certyfikatem „Lider wśród Liderów”, który otrzymują tylko te gminy, które zostały odznaczone po raz dziewiąty (!).

Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości dla Szkoły Podstawowej w Ząbrowie odebrała obecna na gali dyrektor tej placówki Joanna Marciniak. Certyfikat otrzymują szkoły i placówki edukacyjne, które wyróżniają się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znaczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Certyfikatem uhonorowano grono NAJLEPSZYCH szkół i placówek oświatowych spośród wszystkich placówek działających w certyfikowanych gminach, powiatach i województwach.


Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji”, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” komisja ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą.


Galę zakończył recital poezji śpiewanej w wykonaniu Zuzanny Łukawskiej, artystki musicalowej związanej z warszawskimi teatrami muzycznymi.

Publikacja Urzędu Gminy w Iławie.