Dzień Ziemi

W dniu 23 kwietnia 2024 roku odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Ziemi. Było to ważne, pouczające wydarzenie, które skupiło uwagę społeczności szkolnej na kwestiach związanych z ochroną środowiska. Podczas apelu uczniowie klas 0-VIII mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat procesu fotosyntezy, znaczenia wody oraz problematyki związanej z zanieczyszczeniami, zwłaszcza plastikiem i mikroplastikiem. Przedstawienie różnych sposobów radzenia sobie z odpadami oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w programach recyklingowych było głównym przesłaniem tego wydarzenia. Apel zainspirował uczniów do refleksji nad swoimi codziennymi nawykami i zachęcił do podejmowania działań na rzecz ochrony naszej planety.