Wycieczka terenowa nad Jezioro Popówko

                   

       Dnia 19 czerwca 2023r.  uczniowie klasy IIb wraz z wychowawczynią M. Nawratil oraz uczniowie klas 4A, 6, 7, 8A i 8B pod opieką p. Grażyny Siłki, p. Justyny Lubienieckiej i p. Andrzeja Janowicza pojechali autokarem na zajęcia przyrodnicze w terenie nad Jezioro Popówko.

     Najpierw na terenie szkoły odbyło się krótkie spotkanie z pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie. Pani Nina Sokołowska przygotowała uczniów do wspólnych zajęć terenowych. Nakreśliła jak się przygotować i na czym polegają obserwacje przyrodnicze,  a następnie wyświetliła obrazy fauny i flory, które możemy spotkać podczas wycieczki.

       Nad jeziorem uczniowie otrzymali lornetki, lupy, czerpaki, były też książki i karty z kluczami  do rozpoznawania małych organizmów wodnych. Pani Nina rozstawiła profesjonalne lunety obserwacyjne  i naczynia do przeprowadzania oględzin żyjątek wyłowionych z wody.

       Wspaniała pogoda umożliwiła zaobserwować: kolonię kormoranów, białe czaple, łabędzie nieme, perkozy, gęsi, łyski, sieweczki rzeczne. Podziwialiśmy ważki, znalezione skorupy małż, zatoczki, błotniarki stawowe. Obserwowaliśmy wyłowione z wody larwy jętki i wiele innych małych żyjątek. Nie zabrakło czasu na obserwację otaczających roślin, posłuchania rechotu żab i odgłosów ptaków oraz na spożycie drugiego śniadania.

      Frajdę naszym uczniom zrobiło stado krów, które przybyło (pod nadzorem gospodarzy) napoić się wodą  z jeziora.

      Do szkoły wróciliśmy nieco zmęczeni upałem, ale bogatsi o wiedzę, zdobyte umiejętności prowadzenia obserwacji oraz umiejętności posługiwania się lornetkami i lunetami.

      Dziękujemy pani Grażynie Siłce za zorganizowanie tych wspaniałych zajęć. Zapewne wiele osób tam wróci, by zaobserwować inne ptaki, które wiemy, że tam bytują, a dziś ich nie dostrzegliśmy z różnych powodów.

                      

                                           M. Nawratil