Profilaktyka czerniaka

W ramach Programu Profilaktyki Czerniaka w marcu przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla siódmych i ósmych klas. Na podstawie obejrzanej prezentacji , wypowiedzi ekspertów, uczniowie poznali złote zasady profilaktyki czerniaka, tzw. ”czerniakowe abecadło” oraz zdobyli umiejętności przeprowadzenia samobadania skóry. Jedną z wykorzystanych metod pracy było zadanie projektowe. Stosując metodę naukową, doświadczalnie uczniowie uzyskali odpowiedź na pytanie dotyczące świadomości osób ze swojego najbliższego otoczenia na temat czerniaka. W tym celu formułowali problem badawczy, hipotezę, przeprowadzili ankietę z pięcioma osobami, zapisali wyniki, wyciągnęli wnioski, zweryfikowali hipotezę. Dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie stali się tym samym ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach poprzez uświadamianie i rozpowszechnianie zasad profilaktyki czerniaka.