Ogólnogminny  konkursu dla dzieci i młodzieży o Laur Wójta Gminy Iława

Głównym celem konkursu było podniesienie kompetencji językowych oraz rozwijanie uzdolnień literackich wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych Gminy Iława oraz kształtowanie postaw społecznych (empatia, szacunek do słabszych; kształtowanie postaw wyrażających szacunek do ludzi niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, orientacji seksualnej), a także kształtowanie postaw wolnych od używek (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, napoje energetyczne).

Tematem konkursu było napisanie utworu literackiego w formie opowiadania, bajki, wiersza zatytułowanego:

Temat pracy dla dzieci w wieku 7-10 lat „W mojej krainie fantazji”

Temat pracy dla dzieci w wieku 11-16 lat „Bohaterowie też płaczą”

Wyniki konkursu ogłoszono  07.11.2022 r. Okazało się, że w tym roku konkurs  cieszył się dużym zainteresowaniem.

W naszej szkole wyróżnienie otrzymała uczennica klasy trzeciej Magdalena Siutkowska , której dyplom i nagrodę wręczyła dyrektor szkoły p. Joanna Marciniak na apelu z okazji Dnia Pluszowego Misia.

Grażyna Stępień