Uczniowie klas czwartych uczyli się pływać…

Czwartoklasiści  brali udział w programie: „Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez naukę pływania”.  Zajęcia odbywały się na pływalni, pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Po treningu, młodzi sportowcy, otrzymywali zdrowe przekąski i wracali do zwykłych zajęć.

Nauka pływania mogła się odbywać  dzięki porozumieniu pomiędzy Gminą Iława, a Organizacją Środowiskową Związku Sportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie.

Dziękujemy sponsorom.