XXI Akcja Czyste Jeziora i Rzeki

Akcja „Czyste jeziora i rzeki”- wiosna 2022

w Szkole Podstawowej  im. Twórców Literatury Dziecięcej

w Ząbrowie

         Po pandemicznej przerwie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXI edycji akcji. Tegoroczna odbywała
się pod hasłem : „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz”.
         Do sprzątania przystąpiliśmy 5 maja. Porządkowaliśmy miejscowości : Ząbrowo, Kamionkę, Szymbark i Segnowy. Usuwaliśmy śmieci z dróg, poboczy dróg, chodników, terenów zieleni, przystanków autobusowych, brzegów jeziora Szymbarskiego i rzeki Osy. Likwidowaliśmy dzikie wysypiska śmieci i uprzątaliśmy parking leśny w miejscowości Segnowy. Zebrane odpady segregowaliśmy zgodnie z zasadami segregacji używając worków w odpowiednich kolorach.
        W przedsięwzięciu wzięło udział 28 uczniów.

Klasa VI – 9 uczniów wraz z opiekunem panią Grażyną Siłką –  sprzątała skwerek zieleni w centrum wsi Ząbrowo, brzeg rzeki Osy w tej miejscowości oraz na przebiegu rzeki z Ząbrowa do Segnowy. Grupa sprzątała drogę i pobocze drogi z Ząbrowa do Segnowy. Zajęli się także likwidacją śmieci na przystanku autobusowym Segnowy, na wiejskim placu zabaw dla dzieci oraz zbierali śmieci na terenie leśnego parkingu w tej miejscowości.
Klasa VII a – 10 uczniów, opiekun pani Ksenia Jakubowska  – udała się do Szymbarka drogą leśną i parkiem
przy zamku w Szymbarku. Sprzątali drogi i chodniki miejscowości, brzeg jeziora Szymbarskiego, przystanek autobusowy, szosę wiodącą z Szymbarka do Ząbrowa w drodze powrotnej.
Klasa VII b – 9 uczniów, opiekun pani Justyna Lubieniecka  –  zajęła się porządkowaniem drogi i pobocza drogi
z Ząbrowa do Kamionki, centrum miejscowości, przystanku autobusowego i brzegu jeziora Szymbarskiego od strony tej wsi.

            Przydzielone rejony zostały dokładnie posprzątane. Zebraliśmy 12 worków odpadów segregowanych
oraz 34 worki odpadów zmieszanych. Pogoda dopisała. Uczniowie wraz z opiekunami wrócili zadowoleni w poczuciu dobrze spełnionego zadania.