Rekrutacja 2022 /2023

UWAGA!

Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego) oraz przyjęcia do klasy 1.
Rekrutacja obywa się w dniach od 01.03.2022 r. do 07.04.2022 r.
Druki dostępne są w budynku przedszkola (przy torach) oraz w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej www.szkolazabrowo.pl w zakładce Rekrutacja 2022/2023.