Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będzie można sprawdzić 2 lipca 2021 od godziny 10.00 na stronie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU): https://wyniki.edu.pl
Do systemu można zalogować się za pomocą loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy klasy.

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniach

8 lipca 2021 w godz. 12.00 – 14.00

9 lipca 2021 w godz. 8.00 – 13.00