Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie

zaprasza rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I SP w roku szkolnym 2021 – 2022

na spotkanie informacyjne. 

Zebranie odbędzie się dnia 22 czerwca 2021r. (wtorek) o godz. 15.00 w świetlicy szkolnej.

Dyrektor szkoły

mgr Joanna Marciniak