UWAGA! ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty rozpocznie się w środę (3lipca)  w godz. 12.00-14.00
i w kolejnych dniach roboczych w godz. 8.00-14.00.

Zaświadczenia mogą być odebrane osobiście przez zdających lub ich rodziców w sekretariacie szkoły.

Justyna Klimaszewska

wicedyrektor szkoły