Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 – 4 września 2023 r.

1. Odziały przedszkolne przy torach:

– Maluszki, godz. 8.00

– Starszaki,  godz. 8.20

2. Szkoła:

– Oddział „0”,  godz. 8.00 w sali  zabaw na parterze

– Klasy I-VIII,  ok. godz. 9.00 apel w sali gimnastycznej

Dodatkowa informacja dla rodziców przedszkolaków.

Dzieci wymagające opieki w dn. 1 września 2023 r. można zgłosić w sekretariacie ( tel. 89 648 11 22)  lub  w  oddziale przedszkolnym  przy torach (tel. 89 648 11 15). Autobusy szkolne w tym dniu  nie kursują.