Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty rozpocznie się
w czwartek w godz. 12.00-14.00 i w kolejnych dniach roboczych w godz. 9.00-14.00.

Zaświadczenia mogą być odebrane osobiście przez zdających lub ich rodziców
w sekretariacie szkoły.

Justyna Klimaszewska

wicedyrektor szkoły