Wygrajmy ze smogiem

W poniedziałek 19 grudnia 2022 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia edukacyjne „Wygrajmy ze smogiem” dla uczniów klas IV-VIII. Na początku spotkania Nikola i Aniela zaprosiły do obejrzenia krótkiego filmu pt. „Tak chcę żyć” będącego apelem dzieci skierowanym do Czytaj więcej …

Ogólnogminny  konkursu dla dzieci i młodzieży o Laur Wójta Gminy Iława

Głównym celem konkursu było podniesienie kompetencji językowych oraz rozwijanie uzdolnień literackich wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych Gminy Iława oraz kształtowanie postaw społecznych (empatia, szacunek do słabszych; kształtowanie postaw wyrażających szacunek do ludzi niezależnie od religii, statusu materialnego, Czytaj więcej …