Pasowanie na Świetliczaka

W dniu 13 XI 2018 roku w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste ślubowanie klas I na Świetlika. Celem uroczystości było włączenie uczniów klas I do świetlicowej gromady, integracja uczniów klas pierwszych ze starszymi koleżankami i kolegami. Uczniowie musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej w formie prób, które sprawdzają wiedzę, sprawność i umiejętności:

  • próba wiedzy
  • próba zabawy
  • próba sprawności
  • próba smaku
  • próba śmiech
  • próba wygimnastykowania języka
  • sprawdzian z wiedzy regulaminu świetlicy.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy odczytali „Rotę Świetlika”, czyli treść naszego ślubowania. Pani Dyrektor Justyna Klimaszewska przyjęła „mieczem świetlnym” pierwszoklasistów do gromady świetlicowej.